Nie ma nic gorszego niż robienie sobie

Zrozumienia tajemnicy wszechstworzenia! Zmywa wszelkie ślady niczym sprzymierzeniec mordercy. Czytanie gazet należy zaczynać od działu sportowego. Jest wszechobecny i wszechstronny? Równają one ze sobą dobro i zło, podłość i szlachetność, prawdę i fałsz, zboczenie i cnotę prowadząc w ten sposób rzesze młodych ludzi do kompletnego chaosu moralnego i łamiąc bezwzględnym atakiem politycznym i medialnym tych ludzi, którzy buntują się jeszcze przeciw totalitaryzmowi ateistycznego libertynizmu, dążącego konsekwentnie do zastąpienia w życiu i świadomości Europejczyków etosu judeochrześcijańskiego tak zwaną poprawnością polityczną, z jej kompletnym relatywizmem etycznym, egoistycznym hiperindywidualizmem, krańcowym hedonizmem i ścigającym zawzięcie jakiekolwiek ślady patriotyzmu kosmopolityzmem? Salonowa lewica z poselskimi dietami wyszła do ludu z jabłkiem. Tak naprawdę, prawdziwym szczęściem dla aktora
jest jeśli to, co robi, spotyka się z uznaniem tych, którzy to oglądają? Jeśli Maciej Rybiński, Rafał Ziemkiewicz, Dorota Wysocka, Krzysztof Skiba czy Jerzy Kryszak występują w Polskim Radiu, to tylko dlatego że mają taki kaprys lubią słuchaczy, dobra towarzystwo, atmosferę studia i to, że nikt ich nie ocenzuruje lub że niektórzy wolą Kaczki od salonowej paczki. Vaclav Havel ten świat czynił lepszym, zarówno w czasach, gdy oznaczało to ryzyko polityczne jako dysydent, ważny opozycjonista w Czechosłowacji jak i potem, jako prezydent wolnej, niepodległej, demokratycznej Republiki Czeskiej. W toku samoorganizowania się totalitaryzm w Polsce zostanie przezwyciężony. Często jest tak że dopiero gdy nas dotyka jakieś zdarzenie jakaś choroba, zaczynamy patrzeć na sprawę z innej perspektywy? Zdzisław znowu robi oburzoną minę! Nie można całkowicie zdejmować odpowiedzialności z jednostek. Chciałbym dzisia j na to wam pytanie odpowiedzieć. Dla mnie relatywizmem moralnym

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s