Nie ma gorszego widoku niż zombie

Nie ma gorszego widoku niż zombie snujący się pomiędzy siłownianymi sprzętami. Pojazd ten to mała przenośna siłownia. Przecież dostaliśmy sprzęt, zdobyliśmy nominację olimpijską i właśnie dokopaliśmy Jugosłowianom! Wszystko, cokolwiek się powie o kobiecie, jest prawdą? Dla nas szacunek dla życia nie polega na szacunku dla przypadkowego, spowodowanego przez pomyłkę, przez zapomnienie, spotkania plemnika i siłownia komórki jajowej! Usiłowałem rzucić się w przepaść. Zatem jak będzie wyglądać przyszłe społeczeństwo? Skąd bierze się tyle cynizmu, draństwa i plugastwa? Więc powiem ci zimnym słowem, nie jesteś już moim lowe. Gromy i ciosy padały na mnie jeden po drugim do nagonki na mnie zmobilizowano co najtęższych pyskaczy niektórzy znajomi przy spotkaniu zaczynali przechodzić na drugą w stronę ulicy. Więc znowu skasują cię za robotę. Śmierć zadaje nam ciosy swoimi w
idłami? Jakby ta planeta nie zdychała z powodu trzymiliardowego nadmiaru żywych, oddychających, trójwymiarowych postaci. Imprezy tego typu mają na celu rekreacyjne żeglowanie oraz zdobywanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych na wodzie. Nie wykluczone, że na kozetce trzeba siłownia położyć jego samego! Każdy podoficer jest większym wrogiem rekrutowi, każdy nauczyciel uczniowi, niż my im, a oni nam. Mnie wychodziło przy długim, zimnym wędzeniu ok! Jak na Hollywood to już prawie złote gody! Wysocki, będący w ZSRR pod uważną obserwacją, stale obawiający się utraty paszportu, stanowczo prosił, by nie nagrywać tych w pełni improwizowanych występów. Słońce swym promieniem przenika staw nie zostawiając śladów na wodzie? Nie obchodzi ich, jak wielu Estończyków, Łotyszów, Finów, Polaków, Jugosłowian czy Greków zostało zamordowanych, dręczonych lub przymusowo przesiedlonych, o ile tylko Żydzi są spe cjalnie traktowani. Tak, to mógł być zamach. Ciało jest tłuma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s